ตำแหน่งงานว่าง


  • โรงงานปู่เจ้า 18  อัตรา >> ดูรายละเอียด

  • โรงงานโคราช 13  อัตรา >> ดูรายละเอียด

  • โรงงานวังน้อย 2  อัตรา >> ดูรายละเอียด

  • สำนักงานราชวงศ์ 7  อัตรา >> ดูรายละเอียด  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบุคคล
    e-mail: recruit@bangkoksteel.co.th


    by Personnel & Computer Department.